EN in English

Kārlis Vērdiņš. Bastarda forma: Latviešu dzejprozas vēsture (2011)

Kārlis Vērdiņš. Bastarda forma: Latviešu dzejprozas vēsture. Latviešu dzejprozas antoloģija. Rīga: LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2011. 336 lpp., MV. Sērija: "Studia humanitarica".

Cena: EUR 4.00 (pērkot LU LFMI)

Dzejnieka un literatūrzinātnieka Kārļa Vērdiņa grāmata „Bastarda forma. Latviešu dzejprozas vēsture” ir monogrāfija, kas tapusi, par pamatu ņemot K. Vērdiņa doktora darbu. Tajā aplūkotas literatūras teorijas, kas definē un analizē dzejprozu, sniegta dzejprozas kā žanra attīstības vēsture pasaulē un Latvijā, analizēti un vērtēti nozīmīgāko latviešu dzejprozas autoru darbi. Grāmatā ievietota arī cittautu un latviešu dzejprozas antoloģija. Adresāts - literatūras pētnieki un interesenti.

Grāmatas profils literatura.lv.

Pēdējo reizi labots: 28.03.2019 11:33:55