EN in English

Benedikts Kalnačs. Baltijas postkoloniālā drāma (2011)

Benedikts Kalnačs. Baltijas postkoloniālā drāma. Rīga: LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2011. 270 lpp., CV. Sērija: "Salīdzināmā literatūra".

Cena: EUR 4.00 (pērkot LU LFMI)

Benedikta Kalnača monogrāfijas tematiskais spektrs ir plašs un fundamentāls: tas aptver latviešu, lietuviešu un igauņu drāmas attīstību visa 20. gadsimta garumā. Pētījums risināts vairākos līmeņos, kas kopumā organizē vienotu un kompaktu sistēmu: monogrāfiju veido divas daļas, no kurām pirmā ir veltīta modernitātei 20. gadsimta pirmās puses Baltijas drāmā, savukārt otrā – (post)koloniālismam 20. gadsimta otrās puses Baltijas drāmā. Svarīgi šķiet uzsvērt, ka šis šķīrums nav tikai hronoloģisks, bet arī teorētisks: tas balstās mēģinājumā apjēgt 20. gadsimtu Baltijas drāmā kā vienotu veselumu, balstoties tajos teorētiskajos instrumentos, kādus piedāvā modernā Rietumu literatūrzinātne, galvenokārt postkoloniālās studijas. Tāpēc "stāsts", kuru piedāvā B. Kalnača pētījums, nav tikai stāsts par Baltijas drāmas vēsturi: tas ir arī stāsts par dažāda mēroga un atšķirīgu formu sociālajiem konfliktiem un kataklizmām kā prizmu, caur kuru ir iespējama refleksija par literārā procesa dinamiku. (Pauls Daija)

Grāmatas profils literatura.lv.

Pēdējo reizi labots: 28.03.2019 11:32:57