EN in English

Back to Baltic Memory: Lost and Found in Literature 1940–1968 (2008)

Back to Baltic Memory: Lost and Found in Literature 1940–1968. Sast. Eva Eglāja-Kristsone un Benedikts Kalnačs. Rīga: LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2008. 296 lpp., CV. Sērija: "Salīdzināmā literatūra".

Cena: EUR 3.00 (pērkot LU LFMI)

Grāmatā ietverti raksti, kas tapuši. apkopojot un pilnveidojot Baltijas valstu literatūrpētnieku 7. starptautiskajā konferencē "Back to Baltic Memory: Lost and Found in Literature 1940–1968" (2007) nolasītos referātus. Galvenā uzmanība pievērsta dažādiem "atkušņa laika" sociālistiskā reālisma aspektiem — skatot to kā ideoloģisku un estētisku paradigmu (R. Briedis), kā literāru fenomenu un kā ģeogrāfisku jēdzienu (J. Undusks, Igaunija), kā literārās recepcijas metodoloģisko pamatu (M. Grudule), kā rakstnieka reprezentācijas veidu (L. Jakonīte, Lietuva), kā literārās agresivitātes veidu (J. Sprindīte, Lietuva), kā teorijas un literārās realitātes sadursmi (L. Epnere, Igaunija), kā pasaules kartes aizstāšanu ar "mentālo karti" (M. Burima) u. c. Vairāki raksti veltīti attiecīgā laikmeta trimdas literatūrai.

Grāmatas profils literatura.lv.

Pēdējo reizi labots: 12.02.2018 15:09:44