EN in English

Seminārs "Atvērtai zinātnei un izglītībai"

2017. gada 31. maijā plkst. 14.15–16.30 Latvijas Nacionālās bibliotēkas Konferenču centrā notiks Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta un Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes sadarbības iespēju apzināšanas seminārs.


Semināra moderators Benedikts Kalnačs

***

14.20–14.35 SARUNAS IETVARA TRĪS SKATPUNKTI

LU LFMI: institūta direktore Dace Bula

LU HZF: fakultātes dekāne Ilze Rūmniece

LU: humanitāro zinātņu prorektore Ina Druviete

***

14.35–15.30 VĒSTĪJUMI

Sanita Reinsone (LU LFMI) Latviešu folkloras krātuves digitālais arhīvs studijām un pētniecībai

Eva Eglāja-Kristsone (LU LFMI) Literatūras vortāls literatura.lv: ieceres un sadarbības iespējas

Ojārs Lāms (LU HZF) Taisām tiltu pār Daugavu: studiju un pētniecības saķere latvistikā

Mārtiņš Laizāns (LU HZF) Kur ir Ubi Sunt?

Rita Treija (LU LFMI) Filologu folkloras vākumi LU simtgades kontekstā

***

15.30–16.30 DISKUSIJA, NOSLĒGUMA DEBATES, LU LFMI TELPU APMEKLĒJUMS

Seminārs notiek projekta (1.1.1.1/16/A/040) "Stiprinot zināšanu sabiedrību: starpdisciplināras pieejas sabiedrības iesaistei digitālā kultūras mantojuma radīšanā" ietvaros.

Pēdējo reizi labots: 08.06.2017 09:20:11