EN in English

Baiba Krogzeme-Mosgorda. Atmiņu albumu tradīcija latviešu skolēnu kultūrā (2013)

Baiba Krogzeme-Mosgorda. Atmiņu albumu tradīcija latviešu skolēnu kultūrā. Rīga: LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2013. 239 lpp., MV. Sērija: "Studia humanitarica".

Cena: EUR 4.00 (pērkot LU LFMI)

Baibas Krogzemes-Mosgordas pētījums sper drosmīgu soli Latvijas kultūrizpētes laukā, pievēršoties nevis t.s. “augstajai” kultūrai, bet gan ikdienas kultūras šķietamajai vienkāršībai – skolasbērnu atmiņu albumiem. Rūpīgi un pamatoti izvēloties metodi – kontekstuālo pieeju, autorei izdevies parādīt, ka tradīcijas būtība nav aizsniedzama, aplūkojot pantiņus un bildītes, tā meklējama ārpus krāsaino burtnīciņu vākiem. Grāmata atklāj, ka atmiņu albumi ir būtiska skolēnu neformālās kultūras daļa un ietekmīgs līdzeklis savstarpējo attiecību veidošanā un uzturēšanā. Bet plašākā aplocē tie pieder daudzveidīgām sabiedrībā pazīstamām tradicionālām nodarbēm – kolekcionēšanai un atmiņu glabāšanai. Ar šo darbu latviešu folkloristika ieguvusi paplašinātu redzējumu, kurā līdztekus ierastākajām mutvārdu tradīcijām nu pētītas arī rakstītās un zīmētās cilvēka ikdienas radošuma izpausmes. (Dr. philol. Dace Bula)

Grāmata sagatavota un izdota Valsts pētījumu programmas “Nacionālā identitāte” projekta “Identitātes estētika: literatūra, folklora un māksla – nacionālās identitātes vēsturiskās zīmes un mūsdienu simboli” ietvaros; Latvijas Zinātnes padomes projektā “Folklora: teksti un izpētes vēsture”. Grāmatas izdošanu finansiāli atbalstījis Valsts Kultūrkapitāla fonds.

Grāmatas profils literatura.lv.

Pēdējo reizi labots: 28.03.2019 11:31:15