EN in English

Aicinām reģistrēties Dirka Gečes priekšlasījumam

LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts aicina laicīgi reģistrēties dalībai seminārā, kas notiks š.g. 8. septembrī plkst. 15:00. Tajā uzstāsies Notingemas Universitātes (Lielbritānija) profesors, literatūrzinātnieks Dirks Geče (Dirk Göttsche) ar priekšlasījumu “Literatūras darbības lauku dinamika: pārkartējot 19. gadsimta reālismu” (Literary Playing Fields in Motion: Remapping Nineteenth-Century Realism).

Priekšlasījuma autors iepazīstinās ar atziņām, kas gūtas, sagatavojot 2021. gadā publicēto kolektīvo pētījumu "Reālisma ainavas: pārdomājot literāro reālismu salīdzināmā skatījumā" (Landscapes of Realism: Rethinking literary realism in comparative perspectives), rosinot pārskatīt 19. gadsimta reālisma koncepciju un karti un rakstniecības procesus aplūkojot kā dinamiskas daudzvirzienu un daudzfāžu parādības. Piedāvātais skatījums iekļauj Eiropas daudzvalodīgās teritorijas sarežģītā un polifonā kopīgu attieksmju un līdzīgu izpausmju veidu tīklojumā, kā arī atšķirīgu viedokļu un radīšanas šaubu ainavā, tā radot daudzdimensiju dinamiskus spēles laukumus (Spielräume).

Seminārs notiks attālināti, izmantojot Zoom platformu. Lai piedalītos seminārā un saņemtu piekļuves saiti, lūdzam reģistrēties šeit.

Seminārs notiks angļu valodā bez tulkojuma.

Dirks Geče ir vācu valodas un literatūras profesors Notingemas Universitātē Lielbritānijā. Doktora grādu ieguvis 1986. gadā ar pētījumu “Runas krīzes produktivitāte modernajā prozā” (1987) (Die Produktivität der Sprachkrise in der modernen Prosa). Savukārt 1999. gadā D. Geče ieguvis habilitētā doktora grādu ar darbu “Laiks romānā: literārā laika refleksija un laikmetīgā romāna vēsture 18. gadsimta beigās un 19. gadsimtā (2001) (Zeit im Roman: Literarische Zeitreflexion und die Geschichte des Zeitromans im späten 18. und im 19. Jahrhundert). D. Gečes pētījumi aptver šādas nozīmīgākās tēmas: vācu literatūra ilgajā 19. gadsimtā, reālisms, Vilhelms Rābe, austriešu modernisms, Ingeborga Bahmane, īsā proza, postkoloniālisms un starpkultūru literārās studijas, laiks un atmiņa literatūrā.

Seminārs ir pirmais semināru ciklā, kas tiek organizēti LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta realizētā projekta “Jauna latviešu literatūras vēsture: ilgais 19. gadsimts” (lzp-2020/2-0020) ievaros.


Pēdējo reizi labots: 24.08.2021 11:55:40