EN in English

Aicina piedalīties konferencē "Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā"

Liepājas Universitātes Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte, Kurzemes Humanitārais institūts, Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts, Lietuviešu literatūras un folkloras institūts un Vītauta Dižā universitāte aicina piedalīties Liepājas 26. starptautiskajā zinātniskajā konferencē "Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā" Liepājas Universitātē 2020. gada 5.–6. martā.

Konferences rīkotāji aicina piedalīties humanitāro, mākslas, sociālo un citu zinātņu jomu pētniekus ar referātiem par Baltijas jūras valstu literatūras un kultūras jautājumiem. Pētnieki var iesūtīt: 1) individuālo referātu pieteikumus; 2) pieteikumus tematiskām sēdēm (3–4 ref.).

Darba valodas – latviešu, lietuviešu un angļu; prezentāciju vēlams sagatavot angļu valodā.

Pieteikumus konferences rīkotāji lūdz iesniegt valodā, kurā paredzēts referāts, aizpildot dalībnieka veidlapu mājaslapā līdz 2020. gada 13. janvārim.

Paziņojumi par referātu iekļaušanu konferences programmā tiks izsūtīti līdz 2020. gada 27. janvārim.

Dalības maksu – 45 eiro (ieskaitot maksu par publikāciju) – konferences rīkotāji lūdz pārskaitīt līdz 2020. gada 27. februārim.

Naktsmītnes aicina rezervēt patstāvīgi (informācija un rezervācija: www.liepaja.lv; LiepU dienesta viesnīca: 63424275). Pēc konferences tiks izdots zinātnisko rakstu krājums „Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā”, kas indeksēts EBSCO datubāzē.

Kontaktinformācija:

Konferences "Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā” Nr. 26 organizācijas komiteja

Liepājas Universitāte

Lielā iela 14, Liepāja, LV–3401

Tālrunis: 63454183, 63483786, 22046612

Elektroniskā pasta adrese: khi@liepu.lv

Bankas konts: Liepājas Universitāte, Lielā iela 14, Liepāja

Reģ. nr. 90000036859

PVN reģ. nr. LV90000036859

Valsts kase, kods TRELLV22

Konta nr. LV45TREL9150190000000

Maksājuma uzdevumā lūdzam norādīt budžeta ieņēmumu kodu – 21499, dalības maksa konferencē „Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā”.

Pēdējo reizi labots: 06.01.2020 13:07:50