EN in English

A New History of Latvian Literature: The Long Nineteenth Century

Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūtā izstrādāts un 2022. gada februārī Peter Lang apgādā Berlīnē, Vācijā, izdots 19. gadsimta latviešu literatūras vēstures pētījums "A New History of Latvian Literature: The Long Nineteenth Century". Grāmatas sastādītāji un redaktori ir literatūras zinātnieki Pauls Daija un Benedikts Kalnačs, tās tapšanā piedalījušies dažādu nozaru speciālisti – mākslas zinātniece Kristiāna Ābele (Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas Vēstures institūts), literatūrzinātniece Inguna Daukste-Silasproģe, vēsturnieks Mārtiņš Mintaurs (Latvijas Nacionālā bibliotēka), folkloras pētniece Ginta Pērle-Sīle un ģermāniste Aiga Šemeta (Latvijas Universitāte).

Pētījums veikts Latvijas Zinātnes padomes finansētā un 2021. gadā īstenotā projektā "Jauna latviešu literatūras vēsture: ilgais 19. gadsimts" (lzp-2020/2-0020). Projekta mērķis ir veikt rakstniecības procesu mūsdienīgu analīzi, skatot tos literatūras sociālās vēstures aspektā, kā arī izmantojot starpdisciplināru pieeju. Pētījumā uzmanība pievērsta preses nozīmei publiskās telpas veidošanās procesā, biedrību lomai literatūras attīstībā, lasīšanas revolūcijai 19. gadsimta sabiedrībā, vizuālizpratnes saistībai ar lasīšanas pieredzi, folkloras un rakstniecības mijiedarbei, tulkojumu nozīmei latviešu literārās kultūras veidošanā. Nozīmīgi latviešu modernās sabiedrības veidošanās un rakstniecības saskarsmes punkti aktualizēti arī saistībā ar bīdermeiera kultūras aspektu analīzi, jaunlatviešu kustības novērtējumu, literāro žanru spektra paplašinājuma analīzi un literāro polemiku lomas izvērtējumu. Pētījums iepazīstina plašu Latvijas un citvalstu lasītāju auditoriju ar nozīmīgiem 19. gadsimta latviešu kultūras veidošanās aspektiem salīdzināmā skatījumā.

Pēdējo reizi labots: 22.02.2022 12:00:26