EN in English

Valoda un kultūra digitālajā laikmetā

2022. gada 30. martā Latvijas Universitātes 80. starptautiskās zinātniskās konferences ietvaros norisināsies konferences sekcija "Valoda un kultūra digitālajā laikmetā".

Sekcija veltīta gan digitālajām humanitārajām zinātnēm un resursu attīstībai, gan valodas un kultūras lomai, lietojumam un pētniecībai mūsdienu digitālās ikdienas apstākļos.

Sekcijas organizatori: LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, LU Lībiešu institūts.

Sekcija organizēta projektu "Humanitāro zinātņu digitālie resursi: integrācija un attīstība" (VPP-IZM-DH-2020/1-0001) un "Daudzfunkcionāla lībiešu valodas vārdnīca" (VPP-LETONIKA-2021/2-0002) ietvaros.

Aicinām pieteikt referātus līdz 28. februārim LU 80. starptautiskās zinātniskās konferences sekcijai "Valoda un kultūra digitālajā laikmetā", sūtot uz epastu šādu informāciju:
- autori
- priekšlasījuma nosaukums (latviešu un angļu valodā)
- kopsavilkums līdz 150 vārdiem (angļu valodā)Sesija norisēs angļu valodā. Priekšlasījumi tiks ierakstīti un pēc konferences publicēti digitalhumanities.lv Youtube kanālā.

Pēdējo reizi labots: 14.01.2022 13:35:43