EN in English

Ievēlēta jaunā LU LFMI Zinātniskā padome

Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūtā 8. decembrī ievēlēta jauna Zinātniskā padome, kura darbosies piecus gadus. Zinātniskajā padomē ievēlēti: Dace Bula, Jānis Daugavietis, Ieva Garda-Rozenberga, Rita Grīnvalde, Benedikts Kalnačs, Toms Ķencis, Edīte Leščinska, Jānis Oga, Jānis Ozoliņš, Ieva Tihovska un Kārlis Vērdiņš.

Saskaņā ar LU LFMI nolikumu Zinātniskās padomes kompetencē ietilpst:


Pēdējo reizi labots: 08.12.2021 14:00:39