EN in English

Zita Kārkla seminārā Gēteborgas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātē stāstīs par savu pēcdoktorantūras pētījumu "Ķermeņa ģeogrāfijas: latviešu sieviešu rakstniecības vēsture"

2021. gada 9. novembrī Gēteborgas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes Literatūras, Ideju un Reliģijas vēstures katedras organizētajā seminārā pēcdoktorantūras pētniece Zita Kārkla stāstīs par pētījuma procesu līdz šim brīdim, tā rezultātiem un grūtībām. Stāstījumam sekos diskusija. Seminārs iekļaujas pēcdoktorantūras pētījuma programmā paredzētajā mobilitātē, kuras sadarbības partneris ir Gēteborgas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes Literatūras, Ideju un Reliģijas vēstures katedra.

Mobilitātes laikā 2021. gada novembrī plānotās aktivitātes ietver arī konsultācijas ar sieviešu rakstniecības pētniecēm, profesori Ivonnu Lefleri (Yvonne Leffler), profesori Gunillu Hermansoni (Gunilla Hermansson), profesori Jenniju Bergenmaru (Jenny Bergenmar) un Dr. Birgitu Johansoni Lindhu (Birgitta Johansson Lindh), dalībniecēm projektā "Zviedru rakstnieces eksportā. Izsekojot transnacionālajai recpcijai 19. gadsimtā" (Swedish Women’s Writing on Export. Tracing Transnational Reception in the Nineteenth Century), domu apmaiņu un diskusijas par teorētiskām un metodoloģiskām problēmām sieviešu rakstniecības izpētē. Pētnieču interešu lokā ir gan recepcijas studijas un pētījumi par literatūrkritiku, literatūras vēsturi, biogrāfiju, literatūras socioloģiju, populāro daiļliteratūru, kultūrpētniecību, kā arī žanru pētniecība. Viena no pētniecības jomām ir arī digitālās humanitārās zinātnes. Projekts "Zviedru rakstnieces eksportā. Izsekojot transnacionālajai recepcijai 19. gadsimtā", kurā galvenā uzmanība tika pievērsta rakstniecēm starptautiskajā literatūras tirgū, apstiprinot sieviešu kā kultūras starpnieku nozīmi 19. gadsimtā, tika veikts izmantojot arī digitālās datu analīzes metodes.

Pēdējo reizi labots: 09.11.2021 11:41:02