EN in English

Konferencē "Creativity and innovations in dramatic arts, media and cultural production: visions and values for the future" piedalās Ieva Rodiņa

2021. gada 17.-19. novembrī virtuālajā vidē noritēs Belgradas Mākslas universitātes Dramatiskās mākslas fakultātes (Serbija) rīkotā starptautiskā zinātniskā konference "Creativity and innovations in dramatic arts, media and cultural production: visions and values for the future", kurā ar priekšlasījumu "Digital Theatre in Latvia: New Forms and Challanges" uzstāsies LU LFMI Teātra, mūzikas un kinomākslas nodaļas zinātniskā asistente Ieva Rodiņa.

Pēc veselu gadu ilgušajām koronavīrusa pandēmijas izraisītajām krīzēm ir kļuvis skaidrs, ka šī situācija ilgstoši ietekmēs visas dzīves jomas, tostarp kultūru, mākslinieciskās un radošās industrijas, menedžmenta jomu, medijus u. tml. Saistībā ar to ir parādījušies izaicinājumi, kas cieši saistīti ar nepieciešamību pārveidot esošos un iedibināt jaunus modeļus un prakses mākslas, kultūras un mediju jomā. Konferences programma tiks realizēta tiešsaistē, un tā kļūs par starpdisciplināru platformu inovāciju, tendenču un problēmu, kā arī praktisku izaicinājumu un risinājumu apspriešanai kultūras menedžmentā un politikā, teātra un mediju producēšanā. Konferences ietvaros tiešsaistē pulcēsies dažādu jomu eksperti, pētnieki un akadēmiķi, lai apmainītos ar pieredzi, kā arī pētījumu rezultātiem par mūsdienu producēšanas un menedžmenta tēmām dramatiskajā mākslā, medijos un kultūrā.

Konferences referātu kopsavilkumi pieejami šeit.

Konferences programma aplūkojama šeit.

Pēdējo reizi labots: 02.11.2021 14:14:41