EN in English

Baltijas vides cilvēkzinātņu konference

1. un 2. novembrī notiek otrā Baltijas vides cilvēkzinātņu (BALTEHUMS — Baltic environmental humanities and social sciences) konference. Pirmais šāds pasākums notika Rīgā, 2018. gadā. To rīkoja LU Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultāte un Latvijas Nacionālā bibliotēka, bet atbalstīja — arī Literatūras, folkloras un mākslas institūts. Konferences gaitā nostiprinājās dalībnieku pārliecība, ka jaunajam un strauji augošajam starpdisciplinārajam pētniecības virzienam būtu jārod stabils sakņojums Baltijas reģiona akadēmiskajā telpā, un tam nepieciešama pētnieku sadarbība un regulāra tikšanās. Otrā konference bija plānota 2020. gada pavasarī Kauņā, taču pandēmijas dēļ tika vairākkārt pārcelta. Šajās dienās konference notiek attālināti — no Tallinas Universitātes, tās norisi nodrošina Igaunijas Vides vēstures centrs (Estonian Centre for Environmental History). Konferencē piedalās LU LFMI vadošā pētniece Dace Bula ar pētījumu par projektā "Dzīve līdzās ostai" dokumentētiem vides pieredzes stāstiem.

Konferences programma pieejama šeit.


Pēdējo reizi labots: 01.11.2021 09:33:51