EN in English

2020. gada aprīlis - jūlijs

Zita Kārkla pētījuma "Ķermeņa ģeogrāfijas: latviešu sieviešu rakstniecības vēsture" raksta par Minnu Freimani.

21. aprīļa priekšpusdienā mūžībā devās Silvija Radzobe (1950 – 2020), teātra zinātniece un kritiķe, rakstniece un pedagoģe.

23. aprīlī dzīmusi Folkloras institūta un Literatūras teorijas nodaļas darbiniece Austra Alksnīte – Austra Infantjeva (23.04.1920.–23.05.2011.)

Projekts "Pandēmijas dienasgrāmata" iekļūst "Kilograms kultūras" finālā.

17. jūnijā plkst. 15.00 LU LFMI Latviešu folkloras krātuves lasītavā notika piektais seminārs ciklā "Pēckara arhīvs".

No 29. jūnija līdz 3. jūlijam SERDES rezidenču centrā Aizputē durvis vēra Novadpētniecības skola. Tās ietvaros 30. jūnijā Aizputē viesojās Una Smilgaine un Elvīra Žvarte un iepazīstināja ar folkloras materiāliem, kas savākti Aizputē.

16. jūnijā LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts zinātniskā asistente Ieva Rodiņa aizstāvēja disertāciju zinātniskā doktora grāda iegūšanai mūzikā, vizuālajās mākslās un arhitektūrā.

17. jūnijā ar LU LFMI Zinātniskās padomes sēdes nr. 2020/5 lēmumu Kultūras, sabiedrības un vides pētījumu nodaļā pētnieces amatā uz sešiem gadiem ievēlēta reliģiju zinātniece, Dr. phil. Agita Misāne.

Jūnija beigās Institūta darbinieki devās ikgadējā pārgājienā. Šoreiz – pa Cēsu un Priekuļu pagasta mežiem. Kopumā pa smilšainiem meža ceļiem un takām tika mēroti gandrīz 20 kilometri.

Nedēļas nogalē uz pirmo sēdi pulcējās LU LFMI 2020. gada pavasarī dibinātā Kultūras, sabiedrības un vides pētījumu nodaļa. Sēdes laikā tika pārrunātas pētniecības ieceres un 2020. gadā paredzētie pētījumi, savukārt noslēgumā pētnieki devās lauka pētījumā, lai izzinātu sabiedrības reliģiski topogrāfiskās prakses Carnikavas novadā, kur atrodama "Šamanistāna".

Pēdējo reizi labots: 23.07.2020 17:24:38